Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies. OK


Stichting PEP Projecten Bernheze


 

 Komende activiteiten:

- mei: reis naar Roemenië met goederentransport
  (geannuleerd i.v.m. corona)

- 24 en 25 oktober: boekenmarkt in De Wis te Loosbroek 

 

Agrarische Producenten Organisaties

PEP Bernheze en de landbouw in het projectgebied.
In het projectgebied van de PEP in Roemenië komen voornamelijk veel kleine bedrijven voor met een grote verscheidenheid wat betreft oppervlakte, gewassen en diersoorten.
Om agrariërs helpen bij de verdere ontwikkeling van hun bedrijven, zijn agrarische productie organisaties (APA's) opgericht. PEP Bernheze steunt deze APA's financieel, materieel en met kennis.
Lees verder.

In het projectgebied van de stichting PEP projecten Bernheze komen veel agrarische activiteiten voor.
Er zijn veel voornamelijk kleine agrarische bedrijven met schapen, varkens en melkkoeien.
Daarnaast wordt er gewassen geteeld zoals granen, koolzaad, maïs, zonnebloemen en groenten.
Na de landhervorming is er een lappendeken ontstaan van kleine perceeltjes die deels niet gebruikt worden.
Enkele boeren zijn er in geslaagd om veel kleine stukjes te pachten en zo een relatief groot bedrijf te maken.
Anderen daarentegen proberen met enkele koeien en wat schapen een schamel inkomen te verkrijgen met een oppervlakte van 1 tot 2 hectaren. Om de kleine boeren te stimuleren meer samen te werken heeft PEP Bernheze zich mede ingespannen om boerenorganisaties op te richten, de zogenaamde APA's (Agrarische Productie Organisaties).  Dit paste goed binnen de doelstelling van de PEP Bernheze, namelijk het opkomen van de minder bedeelden in de internationale samenleving. Zo heeft PEP Bernheze nu veel contact met de APA Marasesti/Ajud en de APA Racoasa/Verdea. Na een moeizame start lijkt het erop dat de APA Marasesti/Ajud nu een stabiel bestuur heeft en er daadkracht is om leden te stimuleren samen te werken, plannen te ontwikkelen en kleine projecten op te zetten.

Ook gaan ze in 2010 gewasproeven nemen met verschillende gewassen en rassen, grondbewerking, bemesting en gewasbescherming, met het doel efficiënter te produceren. De grond hiervoor is beschikbaar gesteld door de gemeente Marasesti. PEP Bernheze heeft al enkele jaren microkredieten beschikbaar gesteld aan APA leden om bepaalde ontwikkelingen te realiseren. Zo zijn er met PEP gelden veestapels uitgebreid, beregeningssystemen aangelegd, kleine machines aangekocht en stallen aangepast en bijgebouwd. Met het geld van de aan de APA terugbetaalde leningen zijn weer nieuwe kleine leningen verstrekt.

 In 2009 heeft de APA Racoasa/Verdea gekozen voor een andere opzet. Hier zal een grotere coöperatie worden opgezet waarbij landeigenaren de kleine stukjes grond inbrengen en de exploitatie zal worden gerealiseerd met gezamenlijk aangeschafte machines. PEP Bernheze zal deze coöperatie steunen met kennis, adviezen en daar waar mogelijk met hulpmiddelen. Ieder jaar komen een aantal leden van de APA's naar Nederland om hier kennis te maken met onze productiemethoden. Ondanks de zeer grote verschillen in werkwijze, beschikbare materialen, enz. gaan de APA leden na zo'n weekexcursie altijd weer terug naar hun gebied met een aantal passende ideeën voor teelten, mechanisatie, enz. Om een goed contact te bewerkstelligen met het projectgebied bezoekt PEP Bernheze minimaal een keer per jaar met een delegatie de APA's.

 Ook wordt het gebied minimaal een keer per jaar bezocht door Hans Mekelenkamp.
Hans is projectleider op een project in Victoria (nabij Brasov) en omdat hij de Roemeense taal goed beheerst, de Roemeense mentaliteit kent en bekend is met de agrarische sector, is hij een zeer goede intermediair tussen het projectgebied en PEP Bernheze.
In de nabije toekomst zal PEP Bernheze zich vooral inzetten voor het tot stand komen van EU projecten ten behoeve van de landbouw in dit gebied, voor het vergroten van de landbouwkundige kennis van de APA leden en projecten met een voorbeeld karakter voor de regio. 
Sponsoren Stichting

PEP-projecten Bernheze